Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец март:           
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
10.03.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
23-24.03.2018 г.         Курс за следдипломна квалификация по                                    Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на                                    лекарства 30.03-01.04.2018 г.    Научно-практическа конференция Комплексен                                    подход в терапията в старческа възраст и                                    дълголетници Месец април:          
14.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
19-22.04.2018 г.        Трета национална педиатрична конференция -                                   Профилактика, диагностика и терапия в детско-                                   юношеската възраст
21.04.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец май:              
19.05.2018 г.             Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
Месец октомври:     
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
20.10.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна 26-28.10.2018 г.         V Варненски Фармацевтичен Бизнес форум
Месец ноември:       
17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София 17.11.2018 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив