За четвърти път Българският фармацевтичен съюз връчи годишните си стипендии на студенти по фармация

   Българският фармацевтичен съюз за четвърта година спази традицията и отличи със стипендии изявени студенти по фармация в Деня на народните будители. Официалната церемония се проведе на 1 ноември т.г. в София и на нея бяха връчени годишните стипендии на студенти за образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация”.    Инициативата се провежда по идея на магистър-фармацевт Венцислав Янчев и има за цел да насърчава и подпомага талантливи млади фармацевти в академичния и професионалния им път. „Мисията на Българския фармацевтичен съюз е да подпомага развитието на магистър-фармацевтите, но това важи много повече за бъдещите ни колеги.“ – каза председателят на съсловната организация проф. Илко Гетов.    Специална комисия определи трима студенти, които ще получат еднократно сума в размер на 1000 лв. от специално учреден фонд за дарения. Всички те са пълни отличници през последните два семестъра. Двама от стипендиантите са възпитаници на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София, а един на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.    Елина Петрова е студент по Фармация последна година във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София. Участва в научни и международни конференции. Тя сподели, че е приела бъдещата си професия като мисия и иска да допринесе за развитието на съсловието.    Станислав Сотиров е вторият представител на Фармацевтичния факултет към Медицински университет – София и е студент в IV курс. Участва в XVI Национално състезание по химия и опазване на околната среда и в студентска научна сесия с доклад на тема „Нежелани лекарствени реакции“. Има изследователски проект в „Медико-биологична“ научна област. Определи наградата си като изключително признание за положителния труд и отдаденост на университета и науката.    Надя Хаджиева е студент V курс във Факултета по фармация към Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна. Автор е на научни статии, като една от тях е представена в Албания на „Конференция по химиотерапия за инфекция и рак в Югоизточна Европа“. Прави обзорно проучване на токсичните ефекти с научна публикация на тема „Токсилогични ефекти на Гинко Билоба“, публикувана в научното издание на НЦОЗА – „Българско списание за обществено здраве“. Сподели, че ще бъде добър магистър-фармацевт, защото ще отдава цялата си енергия и познания за нуждите на хората.

Виж повече

Продължаващо обучение за магистър-фармацевти!?!

Защо трябва да продължаваме да учим!?! Непрекъснатото професионално усъвършенстване е в основата за поддържането на Вашия професионализъм. Целта, е чрез постоянното осъвременяване на професионалните Ви знания и умения да предоставите модерно и качествено здравеопазване, фармацевтични услуги и грижи за българските граждани. Всеки да може да намери нещо полезно за практиката и своето развитие и усъвършенстване. Предстоящи продължаващи обучения: Месец октомври:     Обучение: 17.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. Пловдив
19.10.2017 г.              Продължаващо обучение РФК Бургас
20-22.10.2017 г.         XI Национална Конференция по Болнична Фармация 2017 г.                        Курс по клинична хомеопатия
21.10.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София
25.10.2017 г               Фьоникс Академия 2017, гр. Бургас
27.10.2017 г.              Фьоникс Академия 2017, гр. София
27-29.10.2017 г.         IV-ти Варненски фармацевтичен бизнес форум
28.10.2017 г.              Врачански фармацевтичен форум
Месец ноември:        Обучение: 04.11.2017 г.              Национален фармацевтичен форум Новости в                                     лечението на социално-значими заболявания
18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-Варна
18.11.2017 г.              Продължаващо обучение, ФФ МУ-София    Всеки ден отдадени на хората и здравето!  

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив