Записването за БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 2017 започна

Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз - Български фармацевтични дни, който ще се проведе на 23-25 юни 2017 г. в гр. Русе - разположен на високия терасиран дунавски бряг. Регистрационни пакети, срокове за записване и онлайн регистрация

Виж повече

Българският фармацевтичен съюз разработи уникална интернет платформа мАптека

Българският фармацевтичен съюз разработи уникална интернет платформа „мАптека” В нея е обединена информацията от няколко институционални регистри и предоставя информация за достъпа до лекарства и фармацевтични услуги на територията на цялата страна Единствената по рода си у нас интернет платформа „мАптека” – карта на аптеките и дрогериите обединява информация и регистри от няколко институции – Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенцията по лекарствата, Регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз /БФС/. Това заяви проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз по време на пресконференция за представянето на платформата. Той поясни, че тя ще е обществено достъпна на интернет адрес и ще се използва от пациенти, фармацевти, медицински специалисти, институции и бизнес. „мАптека” предоставя бърза и обобщена информация по зададени критерии за географското разположение на аптеките по области, общини и населени места, включително денонощни и работещи с НЗОК, дрогерии, магистър-фармацевти и различни статистистически данни. Чрез различни инструменти пациентите могат по всяко време на денонощието да намерят най-близката до тях аптека, в която се приготвят лекарства или се продава инсулин, обясни авторът на проекта и главен секретар на БФС магистър-фармацевт Светослав Крумов. За момента информацията ще се актуализира периодично, като крайната цел е след създаване на единен регистър за аптеките информацията да е актуална 7/24. Платформата ще представя още, данни за ръководителя на аптеката, работното й време, и ще визуализира района и местонахождението й. Електронният регистър на БФС, в който са вписани всички магистър-фармацевти имащи право да практикуват у нас, също ще бъде свързан с уеб платформата. „мАптека” може да бъде използвана като инструмент при изготвянето на Национална аптечна карта. Националната аптечна карта ще включва политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки с цел осигуряването на равномерен достъп до лекарства, фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз е готов да участва в подготовката й, както е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обясни проф. Илко Гетов. Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки, но на едно от последните, по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от обема дейности, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.     Средностатистически показатели за европейските страни[1] Национални данни за България Брой на населението, обслужвано от 1 аптека   4450   1806   Брой магистър-фармацевти в една аптека 2,6 1,5   [1] PGEU Annual Report 2014    

Виж повече

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив