Медицинския експертен съвет: Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)

В приложения архивиран файл са актуализираните от Медицинския експертен съвет Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2). Документът е предназначен за лекари, фармацевти и дентални лекари и не бива да се споделя на публични сайтове, тъй като съдържанието съдържа чувствителна информация предназначена само за правоспособни медици. NB!: За да достигнете до нужното Ви съдържание, свалете архивирания файл, разархивирайте го в една директория и стартирате файла @Start_v2.0.pdf. В него има автоматични препратки (линкове) към останалите файлове.

Виж повече

Коронавирус: Комисията призовава държавите членки да оптимизират снабдяването с лекарства и наличността им

Днес, 08.04.2020 г. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че по време на разпространението на COVID-19 европейците имат достъп до основните лекарства. Пандемията открои значителните предизвикателства пред снабдяването с изключително важни и необходими лекарства, както и въздействието, което такова разпространение може да има върху веригата на доставка на лекарствени продукти в ЕС. В своите насоки Комисията поставя акцента върху рационалното снабдяване, разпределяне и употреба на жизненоважни лекарства за лечение на пациентите с коронавирус, както и на лекарства, за които може да има риск от недостиг поради пандемията. Предложените мерки следва да позволят по-координиран подход в целия ЕС, като се запазва целостта на единния пазар и същевременно се опазва общественото здраве. Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата наблягат на необходимостта националните органи да действат по следния начин: Проявяване на солидарност — да се отменят забраните и ограниченията за износ и се предотвратява националното презапасяване, като по този начин се осигури основните лекарства да са на разположение в болниците и аптеките. Националните органи следва също така да се борят срещу дезинформацията, която би могла да доведе до излишно презапасяване вследствие на паническо пазаруване. Осигуряване на снабдяването — да се увеличи и реорганизира производството чрез мониторинг на запасите и производствения капацитет, съгласуване на съвместните усилия на сектора и осъществяване на инициативи за подкрепа на търсенето и на обществени поръчки с цел насърчаване на предлагането. Ако държавите членки трябва да подкрепят промишлеността да увеличи производствения си капацитет, например с данъчни стимули и държавна помощ, Комисията е готова да предостави насоки и правна сигурност. Насърчаване на оптималната употреба на лекарствата в болниците — по-специално да се адаптират съществуващите протоколи в болниците или да се изготвят нови валидирани протоколи, за да се предотврати прекомерната употреба на лекарствени продукти, както и да се предостави възможност за удължаване на срока на годност на лекарствата. Оптимизиране на продажбите в извънболничните аптеки, за да се предотврати презапасяването — да се въведат ограничения за продажбите на лекарства, за които има риск от недостиг, и да се разгледа временното ограничаване на онлайн продажбите на основни лекарства. С подкрепата на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) от няколко седмици Комисията събира данни за настоящите предизвикателства с цел наблюдение и оценка на ситуацията и идентифициране на лекарствата, за които има риск от недостиг. Това включва наблюдението на съвкупното търсене от страна на държавите членки, както и на последиците от забраните за износ, наложени от трети държави. Рискът от недостиг се дължи главно на увеличеното търсене на лекарства за лечение на пациенти с коронавирус в болниците. Презапасяването на гражданите, увеличеното търсене на експериментални лекарствени продукти за лечението на COVID-19, въвеждането на протекционистки мерки от държавите — членки на ЕС, и трети държави (например забрани за износ и национално презапасяване), както и транспортните бариери между държавите също играят роля. **Обръщение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата – към видеото Източник: Европейска комисия - Съобщение за медиите

Виж повече

Български фармацевтични дни 2020 г.

След емблематичната 2019 г., когато град Пловдив бе Европейска столица на културата сега е ред и на най-значимия фармацевтичен форум в България – Български фармацевтични дни 2020 г. Най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз под надслов „Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес - мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември в Международен панаир - Пловдив.   Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз     За регистрация и повече информация  ТУК.      

Виж повече

ЗАЕДНО С ВАС!

Уважаеми колеги магистър-фармацевти,   В битката с COVID-19 всички ние с достойнство изпълняваме своя дълг към пациентите, към колегията, към нашите близки. Благодарим ви за стоицизма, с който изпълнявате професионалния си дълг. На предната линия в борбата с пандемията COVID-19 е време да заявим пред обществото: БЪЛГАРСКИЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ е ЗАЕДНО С ВАС! Избрахме това мото като призив към всички, които вярват, че само заедно можем да се справим. Разпространете нашия апел до пациентите чрез вашите аптеки, до колегите, близките, приятелите и хората, на които държите, за да им дадете кураж в този тежък за всички ни момент.  Прикачените файлове са във формат А4. Можете да ги разпечатате и да ги оставите на видно място в аптеката.  

Виж повече

Фармацевтите са включени в Заповедта за личните предпазни средства

На 09.03.2020 Български фармацевтичен съюз участва в работна среща по повод на кризата с COVID-19. Обсъдена беше актуалната ситуация и се взе решение за предприемане на конкретни действия:   - Ще се изготви въпросник за наличностите на необходими лекарствени продукти, който ще бъде разпространен от ИАЛ до всички ПРУта. Информацията ще се обобщава на седмична база; - Списъкът (на СЗО) ще бъде актуализиран динамично, спрямо информацията, която  ще се получава от ПРУтата; - БФС ще разпространи подготвена от Международната федерация по фармация и ще я предостави за качване на сайта на ИАЛ; - НЗОК ще предоставят информация за броя на пациенти с Протокол. Ще се подготви за вземане на решение от НС на НЗОК удължаването на срока на протоколите за определен период. Подготвят се Указания. След вземане на решение от НС на НЗОК ще се направи актуализация на софтуера и ще има комуникация към всички лекари и фармацевти, работещи в аптеки; - В Заповедта за личните предпазни средства да се допълнят и фармацевтите.   Заключения от срещата: 1. Непосредствен риск за недостиг на лекарства в резултат на проблеми с доставката на активни субстанции, няма. 2. Компаниите разполагат с достатъчни наличности за удовлетворяване на националното потребление. 3. Създаден е механизъм за колаборация на участниците във веригата на доставка на лекарства в случай на извънредни ситуации.  

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив