Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


СЪДЪТ ОТМЕНИ ИЗИСКВАНЕТО АПТЕКИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОТСТЪПКИТЕ СИ В ПОЛЗА НА НЗОК


С решение от 08 юли 2020г. Върховният административен съд уважи жалба на Българския фармацевтичен съюз срещу разпоредбата на Наредба № 10 от 2009г. на министъра на здравеопазването, според която на аптеките от 02 март 2019г. бе наложено правилото, че трябва да дават отстъпките си на НЗОК. Промяната бе изискана от НЗОК и заложена в наредбата на министър на здравеопазването през февруари 2019г. с цел, ако търговците на едро предоставят на аптеките отстъпки от цената, по която НЗОК заплаща напълно реимбурсирани от бюджета й лекарствени продукти, тази отстъпка да постъпва в полза на НЗОК, а - не да бъде ползвана от аптеките. БФС припомня, че при напълно платените лекарствени продукти аптеките нямат право по закон на надценка, а получават 2,00 лева с ДДС за отпускане на продукти, за които заплащат понякога хиляди левове. Единственият стимул за аптеките да отпускат тези продукти е отстъпката, която търговците на едро им предоставят.

Според решението на съда разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба № 10 от 2009г. на МЗ е нищожно поради липса на компетентност на НЗОК и МЗ за издаване на подобно правило за ценообразуване и поради неспазване на процедурата за приемане на наредбата. Решението подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС и не е окончателно. Ако бъде потвърдено, аптеките ще имат право на основата на жалбата на БФС да претендират връщане на предоставените за срока на действие отстъпки от цената от НЗОК по реда на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди. БФС препоръчва на аптеките да събират доказателства за подобни отстъпки, които са отчели в полза на НЗОК.


Сподели

Публикувана на 2020-07-10 06:13:56 | Прочетена: 1039 пъти