Правила за присъждане на годишна стипендия за студенти по фармация


    УС на БФС създаде специален фонд за набиране на средства чрез дарение за целево разходване за награждаване с ежегодна еднократна парична стипендия на студенти, редовно обучение, записани в акредитирани висши училища на територията на Република България за придобиване на образователно – квалификационна степен магистър в професионално направление „Фармация”.

    Настоящите правила определят реда за учредяване и присъждане на ежегодна годишна парична стипендия на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”.

С пълния текс на правилата може да се запознаете от прикачения файл

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2018-12-19 11:33:32 | Прочетена: 7250 пъти