Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Парите за лекарства за следващата година са под допустимия мининум


Становището на БФС за бюджета на НЗОК бе представено на вчерашното съвместно заседание на ресорните комисии в НС

 

        На свое редовно заседание на 1 ноември 2017 г. Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) обсъди предложения проект на бюджет на НЗОК за следващата година. На него бе определен като тревожен фактът, че първоначално предвидените средства за лекарства от 1 милиард и 30 милиона лева са преразпределени за други дейности и намалени до 1 милиард лева, вкл. за онкологични лекарства в лечебните заведения. Така предвиденото финансиране е под допустимия минимум необходим за функционирането на лекарствоснабдяването през 2018 година. БФС призовава депутатите и Комисията по здравеопазване в парламента, да не предприемат последващо намаляване на средствата за лекарства в бюджета, защото това би поставило пред сериозно изпитание достъпа на пациентите до лекарствена терапия.

        БФС обръща внимание на очерталата се порочна тенденция в последните години за изплащане на дължимите суми за последното тримесечие на годината към аптеките. Традиционно те се прехвърлят в началото на следващата календарна година. Това води до генерирането на дефицит в бюджета на НЗОК още в началото на годината. В тази връзка съсловната организация настоява, с така планирания бюджет да се предвиди преодоляването на тази практика и аптеките да получат пълния обем средства в регламентирания срок през 2018-та.

        Притеснение буди и фактът за административното огриначаване на нови лекарствени терапии реимбурсирани от НЗОК. БФС също така, призовава отговорните институции да намерят подходящ начин за заплащането на скъпоструващите терапии за редки заболявания. Една от алтеранативите е отделянето им в специален фонд. Възможност за генерирането на свободен финансов ресурс би могла да се търси и в редуцирането или премахването на ДДС върху лекарствата, за което съсловната организация е призовавала неведнъж.

        За съюза остава от първостепенно значение и приемането на предстоящите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които да гарантират ограничаването на паралелния износ на лекарства.

        Контролът по разходването на средствата в бюджета на НЗОК за следващата година и спешните мерки за ограничаване на реекспорта са съществени за поддържане на устойчиво лекарствоснабдяване в страната.


Сподели

Публикувана на 2017-11-06 09:59:40 | Прочетена: 777 пъти