Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


Съобщение до медиите

Единствено магистър-фармацевтите имат право да отпускат лекарства по лекарско предписание

16 март 2015г.

 

Във връзка с публикации в медиите от 14-15 март 2015г. относно случая на грешка при отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание на 6-месечно бебе в гр. Кюстендил, Българският фармацевтичен съюз като единствената законово представена съсловна организация на магистър-фармацевтите в България, напомня, че според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина единствено и само магистър-фармацевти имат право да изпълняват лекарски предписания. Ето защо БФС категорично се обявява против всички форми на неспазване и нарушаване на законовите изисквания, професионални норми и стандарти за Добра фармацевтична практика.

Всеки пациент има право да поиска от обслужващия го в аптеката да се легитимира като магистър-фармацевт, а служителите в аптеката са длъжни да носят на видно място табелка (бадж) с имената, длъжността и образователно-квалификационната степен. Поименна справка за статута на всеки магистър-фармацевт може да бъде направена на сайта на БФС (www.bphu.bg). На него е публикуван и достъпен за обществото електронен регистър, в който пациентите могат да проверят правоспособността и правото да практикува професията на всеки магистър-фармацевт.

БФС от години работи активно по инициативи и политики за пресичане на порочните практики, осигуряване на качествена фармацевтична грижа и предпазване на пациентите от непрофесионалисти, които могат да застрашат здравето им. За съжаление в конкретния случай става дума за нерегламентирано отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание от помощник-фармацевт, за което БФС е поискал извършването на проверки от отговорните институции.

Прикачени документи: