Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Националния протестен митинг организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи


изх. № 130/10.05.2018 г.

 

ДО

Г-ЖА МИЛКА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВАСИЛЕВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БАПЗГ,

 

В навечерието на Международния ден на сестринството Ви поздравявам сърдечно за неуморното отстояване на правото на достъп и осигуряването на качествени здравни грижи за всеки български гражданин.

Българският фармацевтичен съюз се радва на дългогодишно професионално партньорство с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Тук е момента да Ви уверим, че това партньорство ни удовлетворява, обнадеждава и задължава.

В деня на Националния протестен митинг организиран от Вашите членове под надслов „Здравните грижи сега – подобряване на професионалния и социалния статус на специалистите по здравни грижи“ и в навечерието на професионалния Ви празник, искам да ви уверя, че Българският фармацевтичен съюз и магистър-фармацевтите в страната застават и подкрепят Вашите справедливи и достойни искания, които са пример за висок професионален морал, защита и грижа към човешкото здраве.

Управителният съвет на БФС разгледа полученото от Вас писмо и заявените от професионалистите по здравни грижи притеснения и взе решение да изрази своята солидарна подкрепа за Вашите професионални дела и активност.

 

 

С уважение:

Проф. Илко Гетов, дф

Председател на УС на БФС


Сподели

Публикувана на 2018-05-11 14:52:02 | Прочетена: 468 пъти