НАСОКИ НА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА БФС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ НА БФС ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА VІ-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БФС


 

Приети на заседание на УС на БФС на 24.08.2019 г. и утвърдени от Контролна комисия на БФС на 25.08.2019 г.

Прикачени документи: