НЗОК! НОВА актуализация Връзка лекарство-МКБ-възраст в сила от 25.08.2022 г.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински издели, храни и помощни средства“, подлинк „Лекарства“, „Софтуер аптеки“ е публикуван нов актуализационен файл „Връзка лекарство-МКБ-възраст“ – Drugs-MKB-age, в сила от 25.08.2022 г.

https://www.nhif.bg/page/145

 

25.08.2022г.

 

 

 

Инструкция за актуализиране на програма, работеща в аптека – договорен партньор на НЗОК

 

 

 

 

 

От 25.08.2022г. влиза в сила нова актуализациoнен файл:

 

 

 

Връзка лекарство-МКБ-възраст – файл Drugs-MKB-age-25-08-2022.DIA.

 

След направена проверка е установена техническа грешка при отразяване на възрастовите ограничения на лекарствените продукти от INN Lacosamideза юноши и деца над 4 години, а именно:

 

 

 

Наименование на лекарствения продукт

Лекарствена форма

Количество на активното лекарствено вещество

Окончателна опаковка

НЗОК код

Мин. възраст

Макс. възраст

KANILAD

Film-coated tablet

100 mg

56

NF981

48

2400

KANILAD

Film-coated tablet

200 mg

56

NF983

48

2400

KANILAD

Film-coated tablet

150 mg

56

NF982

48

2400

KANILAD

Film-coated tablet

50 mg

14

NF984

48

2400

Seizpat

Film-coated tablet

50 mg

56

NF978

48

2400

Seizpat

Film-coated tablet

100 mg

56

NF979

48

2400

Seizpat

Film-coated tablet

200 mg

56

NF980

48

2400

Trelema

Film-coated tablet

100 mg

30 (Blister PVC/Al)

NG002

48

2400

Trelema

Film-coated tablet

150 mg

30 (Blister PVC/Al)

NG003

48

2400

Trelema

Film-coated tablet

200 mg

30 (Blister PVC/Al)

NG004

48

2400

VIMPAT

Film-coated tablet

200 mg

56 in blister

NF655

48

2400

VIMPAT

Film-coated tablet

150 mg

56 in blister

NF654

48

2400

VIMPAT

Film-coated tablet

100 mg

56 in blister

NF653

48

2400

VIMPAT

Film-coated tablet

50 mg

14 in blister

NF652

48

2400

 

 

 

 

 

Актуализациите са задължителни за всички програми, с които работят аптеките-договорни партньори на НЗОК.

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2022-08-25 15:41:17 | Прочетена: 372 пъти