Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Обнародвани са промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти


По силата на обнародвана в Държавен вестник, бр.75 от 24.09.2019 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, срокът за привеждане на дейността в съответствие с наредбата от страна на аптеките, които ползват интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), се удължава до 31.01.2020 г.
 
Също така, удължава се срокът за привеждане на дейността на аптеките в съответствие с Наредба Н -18, в случаите, когато ползват специализиран софтуер за управление на продажбите в аптеките, вкл. по силата на сключените индивидуални договори с НЗОК. Срокът за адаптиране на софтуера е 31.01.2020 г., а - за деклариране на вида на ползвания софтуер пред НАП - 31.03.2020 г.
 
За информация:

Сподели

Публикувана на 2019-09-24 16:13:18 | Прочетена: 233 пъти