От 14 септември стартира открита процедура за присъждане на ежегодни стипендии на БФС за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”


  Управителният съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”, съгласно приетите с решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” в сила от 21.11.2013 г., изменени и допълнени на редовно разширено заседание на УС на БФС на 15.12.2018 г.“.

Процедура:

 Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране.

Срок за подаване на документите:

 Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодните стипендии на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 14 септември до 14 октомври 2022 г., вкл.

  За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл.

  Успех на всички кандидати!

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2022-09-27 12:21:28 | Прочетена: 2803 пъти