Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Фармацевтите са включени в Заповедта за личните предпазни средства


На 09.03.2020 Български фармацевтичен съюз участва в работна среща по повод на кризата с COVID-19. Обсъдена беше актуалната ситуация и се взе решение за предприемане на конкретни действия:

 

- Ще се изготви въпросник за наличностите на необходими лекарствени продукти, който ще бъде разпространен от ИАЛ до всички ПРУта. Информацията ще се обобщава на седмична база;

- Списъкът (на СЗО) ще бъде актуализиран динамично, спрямо информацията, която  ще се получава от ПРУтата;

- БФС ще разпространи подготвена от Международната федерация по фармация и ще я предостави за качване на сайта на ИАЛ;

- НЗОК ще предоставят информация за броя на пациенти с Протокол. Ще се подготви за вземане на решение от НС на НЗОК удължаването на срока на протоколите за определен период. Подготвят се Указания. След вземане на решение от НС на НЗОК ще се направи актуализация на софтуера и ще има комуникация към всички лекари и фармацевти, работещи в аптеки;

- В Заповедта за личните предпазни средства да се допълнят и фармацевтите.

 

Заключения от срещата:

1. Непосредствен риск за недостиг на лекарства в резултат на проблеми с доставката на активни субстанции, няма.

2. Компаниите разполагат с достатъчни наличности за удовлетворяване на националното потребление.

3. Създаден е механизъм за колаборация на участниците във веригата на доставка на лекарства в случай на извънредни ситуации.

 


Сподели

Публикувана на 2020-03-16 14:27:17 | Прочетена: 871 пъти