Четвърти конгрес на фармацевтите на Черна гора - 11 до 14 май 2023, Будва


Скъпи колеги,

Четвъртият конгрес на фармацевтите на Черна гора с международно участие ще се проведе в Будва от 11 до 14 май 2023 г. под мотото „Силата на фармацията – силата на нашето здраве“. Той е организиран от Фармацевтичната камара на Черна гора и учебната програма по фармация, преподавана в Медицинския факултет на Университета на Черна гора.

Целта на този конгрес е да се установи по-тясно сътрудничество между фармацевтите и другите членове на научната и професионална общност, която се занимава с изследване и разработване на лекарства.

Конгресът ще предостави добра възможност на всички участници да обсъдят своя опит и резултати, бъдещи насоки и новости във фармацевтичната наука в по-широк смисъл, както и за развитие и задълбочаване на научното и професионално сътрудничество между фармацевти.

Резюмета на теми могат да се изпращат до 15 декември 2022 г.на e-mail: radovi@kongres2023.me

Новините, свързани с Конгреса можете да намерите на сайта: http://kongres2023.me/

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2022-10-31 12:25:31 | Прочетена: 215 пъти