NB! ЗА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ ЧУЖДЕНЦИ


Съобщението се отнася САМО за магистри, регистрирани в БФС с ЛНЧ (Чужденци), които в последствие са получили ЕГН и имат електронен подпис издаден с ЕГН.

Във връзка с постъпили към нас сигнали, свързани с невъзможност за изпълнение на електронни рецепти от страна на някои маг.-фармацевти, направихме анализ и установихме, че има лица, които в регистъра на БФС съществуват с идентификатор ЛНЧ, а в електронните им подписи фигурират техните ЕГН-та. Това създава проблеми при работа с НЗИС, тъй като системата прави проверка в регистъра на БФС по идентификатора на лицето, извлечен от електронния му подпис и при липса на съвпадение, реже достъпа. 

Ако има магистър-фармацевти, които в регистъра на БФС се водят по ЛНЧ, а в последствие са си направили електронен подпис с ЕГН, моля да се свържат със съответното РФК и да подадат своето ЕГН, защото няма да могат да отпускат електронни предписания.


Сподели

Публикувана на 2021-01-25 16:11:42 | Прочетена: 828 пъти