EPSA Mentoring Project


 
 
Здравейте, колеги,

Европейската фарамцевтична студентска асоциация (EPSA) кани членовете на Българския Фармацевтичен Съюз да станат част от EPSA Mentoring Project (Проект за Менторство) като МЕНТОРИ. Търсят се мотивирани фармацевти, имащи желание да споделят част от професионалния си опит със студенти по фармация и фармацевтични науки от Европа.

 

Повече за EPSA Mentoring Project:

Mentoring Project е 6-месечна програма, която цели да създаде връзка между професионалния свят и студентството, като дава възможност на студентите да придобият по-широки представи за поле, за което искат да научат повече - или в което са избрали да се развиват, както и им се предоставя възможност в рамките на тези 6 месеца да преминат различни обучения, организирани от EPSA. Проектът започва официално през м. декември. Още от самото начало студентите започват да работят по своето професионално развитие:

 

•Ежемесечно се организират срещи с Ментора (един път месечно е препоръчаният минимум), които могат да са през различни платформи - по преценка на Ментора и на студента;

 

Студентите преминават през различни обучения през този 6-месечен период;

 

Всеки студент трябва да попълни т.нар. Индивидуален План за Развитие (Individual Development Plan), който детайлно описва извършените от него дейности и постижения през 6-месечния период;

 

За студентите се организират набор от онлайн и присъствени събития, чрез които имат възможността да се срещнат с фармацевти от различни области във фармацията, да получат допълнителна информация за различни възможности и т.н.

 

Всеки Ментор може да избере колко студенти би желал да приеме. 

 

Тъй като проектът обхваща цяла Европа, работният език е английски език.

 

За повече информация

 

Кандидатстване за Ментори

 

Крайният срок за подаване на кандидатури е 11.09.2022.

 

 

 


Сподели

Публикувана на 2022-09-02 13:54:37 | Прочетена: 351 пъти