БФС и НЗОК постигнаха споразумение по начина на заплащане за отпускане на напълно платените лекарствени продукти


На 04.07.2024г., 05.07.2024г., 08.07.2024г. и 09.07.2024г. в сградата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), находяща се в гр. София, ул. „Кричим“ № 1, ет. 4 (заседателна зала) се проведоха поредица съвместни срещи между представители на НЗОК и Български фармацевтичен съюз (БФС) във връзка с обсъждане на промени в условията и реда за заплащане цени на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК по реда на чл.45, ал.17, т.4а от Закона за здравното осигуряване – по отношение на лекарствените продукти, за домашно лечение на територията на страната, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза.

От страна на БФС принципно е приет вариант, при който заплащането да се определя като 15% от единичната отчетена от аптеката крайна цена на лекарствения продукт, но не повече от 25 лв. на опаковка. Крайната цена е реимбурсната стойност на НЗОК и стойността, заплатена от пациента.

 

При този вариант на алгоритъм за изчисляване на „Цена на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК“ (Цена на отпускане) е както следва:

-              Цената на отпускане е15 на сто от крайната цена на опаковка лекарствен продукт, отпусната от аптеката;

-              Ако изчислената „Цена на отпускане“ надвишава 25 лв. за една опаковка, то цената на отпускане за опаковка е равна на 25 лв.

Осигурява се възможност за отхвърляне/валидиране на опаковка лекарствен продукт в рецепта в Интегрираната информационна система на НЗОК (ИИС), като цената на отпускане се формира за заплащане и се включва във финансов отчет на аптека както до момента - формира се общ сумарен ред с общата стойност на всички „Цени на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК“. В случай, че всички лекарствени продукти в дадено отпускане (цяла рецепта или част от рецепта) са отхвърлени от заплащане, цената на отпускане няма да се включва във финансов отчет на аптека за заплащане.

Във връзка с гореизложеното, страните се споразумяха да бъде изготвено и договорено изменение и допълнение на Условия и ред, което да отразява алгоритъма на заплащането на цените на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза, съгласно който се определя като 15% от единичната отчетена от аптеката крайна цена на лекарствения продукт, но не повече от 25 лв. на опаковка. Решението е извънредно и следва изменението и допълнението на Условия и ред да влезе в сила от 1 юли 2024 г.

 


Сподели

Публикувана на 2024-07-09 16:09:59 | Прочетена: 706 пъти