NB за работещите с НЗОК! Обнародвани са Условия и ред за сключване на договори за работа с НЗОК


Уважаеми, колеги!

На 09.02.2021 г. са обнародвани Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Държавен вестник брой 11/09.02.2021 г. - стр. 91

Приложен е и текст на 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСАНИЕ

 

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2021-02-10 09:48:50 | Прочетена: 1436 пъти