Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Функции


Чл. 4. Българският фармацевтичен съюз:

 1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
 2. изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
 3. представлява своите членове като страна при съгласуването с НЗОК на условията и редът за сключване на индивидуалните договори за заплащане на лекарствени продукти;
 4. приема правилата за добра фармацевтична практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
 5. създава и води национален електронен регистър и регионални регистри на членовете си;
 6. налага санкциите, предвидени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
 7. организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите при условия и по ред, определени в Закона за здравето;
 8. участва със свои представители във Висшия медицински съвет, във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, в Консултативния съвет към министъра на финансите, както и други органи съгласно действащото законодателство;
 9. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
 10. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето;
 11. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
 12. издава печатни издания и поддържа интернет страница на български и английски език;
 13. подпомага своите членове;
 14. извършва други дейности, незабранени от закона.

Сподели

Публикувана на 2014-07-29 16:03:42 | Прочетена: 2497 пъти