Въведение


Приет на Втория извънреден конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 24 ноември 2007 год. в гр. София, изменен от Третия конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 05-07 март 2010 год. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци.

 

Етиката определя система от норми за нравствено поведение, нравствени правила и морал в обществото.

Фармацията, като хуманитарна наука и практика се обуславя изцяло върху грижата и съхраняването на здравето на обществото и в частност на отделния човек, като се основава и зависи от морала и етиката на всеки един свои представител.

Силата на едно съсловие се базира на етиката и морала на всички свои

членове.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2014-07-30 17:11:52 | Прочетена: 13140 пъти