Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Обнародвани в Държавен вестник брой 31 от дата 10.04.2018 г. Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ


Обнародвани в Държавен вестник брой 31 от дата 10.04.2018 г. Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. С материала можете да се запознаете тук.


Сподели

Публикувана на 2018-04-11 09:03:23 | Прочетена: 704 пъти