Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Съвместна работна среща между Посланика на Република Унгария Н. Пр. г-жа Текла Харангозо и представители на Българския фармацевтичен съюз, гр. София, 10 октомври 2019 г.


  

 

 

 

 

Н. Пр. г-жа Текла Харангозо, Посланик на Република Унгария и Първият съветник по икономическите и търговски въпроси на посолството на Унгария у нас г-жа Виктория Кадар се срещнаха с проф. Илко Гетов, председател на БФС и маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на Съюза. Дневният ред на срещата включваше теми за ролята и отговорностите на Българския фармацевтичен съюз, дистанционната платформа за продължаващо обучение, Националния електронен регистър на членовете на БФС, различните форми за сътрудничество и дейностите на Съюза на законодателно, научно и международно ниво. Беше представен задълбочен анализ на развитието на фармацевтичния пазар в България и предизвикателствата и трудностите за реализирането на повече услуги в аптеките, насочени към пациентите. В разговорите беше подчертана успешната унгарска практика и добрите примери в областта на регулацията на аптечната дейност. Двете страни определиха тази първа среща за полезна и ползотворна за бъдещото сътрудничество и подкрепа.

**************************

Joint work meeting between the Ambassador of Hungary H. E. Mrs. Tekla Harangozó and representatives of the Bulgarian Pharmaceutical Union, Sofia, October 10th, 2019

The Ambassador of Hungary H.E. Mrs. Tekla Harangozó and the First Counsellor of Economic and Trade Affairs Ms. Viktória Kádár paid a visit to BPhU office to meet with prof. Ilko Getov, BPhU President and Svetoslav Krumov, MScPharm, BPhU Secretary General. The meeting agenda covered different topics on BPhU role and accountabilities, distance-learning platform, e-Register of members, different forms of cooperation and BPhU activities on legislative, academic and international levels. A comprehensive description was given on the recent developments of the Bulgarian pharmaceutical market and the various challenges and obstacles to the development of more patients’ focused community pharmacies sector in the country. It was highlighted the successful Hungarian practice and good examples of regulation of pharmacies retail sector. Both parties agreed that this first meeting was very useful and future assistance and cooperation will be beneficial.

 


Сподели

Публикувана на 2019-10-24 12:26:34 | Прочетена: 521 пъти