БФС пита ИАЛ за пътя на ваксините


изх. № 256/28.10.2020 г.

 

ДО

МАГ.-ФАРМ. БОГДАН КИРИЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛEН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

 

УВАЖАЕМИ МАГ.-ФАРМ. КИРИЛОВ,

В Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз се получиха сигнали и оплаквания от членове на БФС относно липси в мрежата на лекарствоснабдяване на противогрипни ваксини. В средствата за масово осведомяване има публикации, че определени по търговски наименования ваксини са внесени на територията на България, но търговците на едро на лекарствени продукти отказват да доставят посочените продукти на аптеките с мотива, че те не са налични при тях.

Във връзка с горното и с въведената извънредна епидемична обстановка, моля да извършите проверка по компетентност при носителите на разрешения за употреба, вносителите и търговците на едро на ЛП за причините за липса на доставки на ваксини към аптеките. Въз основа на определени данни имаме основание да смятаме, че ваксините (които са лекарствени продукти) се разпространяват не по предвидения в законодателството ред чрез търговци на дребно и органите на МЗ (съответно изпълнители на медицинска помощ), а – пряко от търговци на едро и вносители на крайни клиенти (производствени предприятия и други), което не е допустимо. Също така, възможно е да е налице износ на посочените продукти, което, следва да бъде незабавно ограничен на основание съществуващата извънредна епидемична обстановка. Въпросът за пътя на разпространение на ваксините, които не достигат до аптечната мрежа, е изключително важен за пациентите и поставя аптеките в положение да бъдат държани отговорни за поведение, което не е свързано с техни действия.

С оглед гарантиране на живота и здравето на гражданите се обръщаме към вас с искане за извършване на спешни проверки на наличните и внесени количества противогрипни ваксини от 01.07.2020г. до момента; количествата, които са предоставени на органите на МЗ и на аптечната мрежа, както и дали условия на доставка на ваксините са равнопоставени (напр. доставки във вертикално интегрирани структури от търговци на едро и търговци на дребно на лекарствени продукти).

Моля за вашите спешни действия по компетентност, като ни уведомите за резултатите от проверките ви. Ако вече имате подобни извършени проверки и анализи, моля да ни изпратите отговор.

 

С уважение:

Проф. Асена Сербезова, дф

Председател на УС на БФС

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2020-12-15 11:40:36 | Прочетена: 971 пъти