ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ


Уважаеми Колеги,

Комисията по етика на Българския фармацевтичен съюз изразява своята признателност към всички Вас, които непрестанно и с жертвоготовност допринасяте за подобряване здравето на българските пациенти и защитавате името и престижа на професията, като утвърждавате доверието на обществото към нея.

Изправени сме пред предизвикателства, които по своята комплексност и мащаби вероятно надхвърлят всичко, с което сме се справяли до сега в своята професионална дейност.

Въпреки че изминалите месеци след началото на пандемията от COVID-19 са изпълнени с тревога за нашите близки и с трудности при упражняване на професионалната си дейност, българските магистър-фармацевти активно подпомагат чрез консултиране своите пациенти с присъщата им грижовност и съчувствие.

Вие оставате на поста си, загърбвайки страха за собственото си и на семействата си здраве и продължавате да се грижите пациентът да бъде добре и правилно информиран и обгрижен. За реализирането на своята професионална компетентност и отговорност от първостепенно значение е изграждането на доверие.

Но доверие се изгражда трудно, особено когато групи в обществото опитват да рушат нашия авторитет и различни информационни източници предоставят противоречива информация за лечение.

Уверени сме, че и за напред честността, хуманността, милосърдието и емпатията ще са неизменна част от вашата професионална комуникация. Както и че при предоставяне на разбираема за пациента медицинска и лекарствена информация, ще проявявате уважение към неговото физическо, психологическо, социо-културно, емоционално и интелектуално състояние, както и към неговите здравни убеждения и ценности.

Като магистър-фармацевти ние служим на нуждите на обществото и неговите членове. Несъмнено първостепенно наше задължение е добруването на пациента. В същото време нашите задължения може да надвишават нуждите на пациента и да обхващат цялото общество.

Вече са факт случаи, в които магистър-фармацевтът, признавайки тези обществени задължения и действайки в съгласие със законово-установените правила, получава незаслужено и грубо отношение.

Комисията по етика на Българския фармацевтичен съюз признава, че тактичността и вежливостта на фармацевтите в отношенията им с пациентите е от решаващо значение. Същевременно Ви уверява, че ще окажем нужното съдействие за противодействие на всяка форма на насилие, упражнена срещу български магистър-фармацевт по време и във връзка с изпълнението на професионалния му дълг.

Не на последно място бихме искали да изразим своето неразбиране и огорчение от опитите да се урони престижа на магистър-фармацевтите от страна на други медицински специалисти. През годините българските магистър-фармацевти активно са участвали в изграждането на доверие и партньорски взаимоотношения с останалите участници в лечебния процес. Ние продължаваме да вярваме, че трябва да споделяме отговорността за изхода и резултата от лечението с другите медицински специалисти и пациентите. Но наред с това магистър-фармацевтът трябва да бъде независим в професионалните си решения и действия, като се ръководи единствено от здравето и безопасността на пациента. Ето защо заставаме зад Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, в усилията му да представи сигналите, постъпващи от магистър-фармацевти и да потърси решение на опитите нашето съсловие да бъде превърнато в своеобразен буфер за неразрешени проблеми в здравеопазването.

 

Комисия по етика на Българския фармацевтичен съюз

 


Сподели

Публикувана на 2020-11-24 11:14:52 | Прочетена: 2048 пъти