Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Какво още от конференцията - Заедно за повече здраве


   В рамките на конференцията проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз, отбеляза предизвикателствата пред здравните системи в Европа: демографско застаряване и намаляване на броя на населението в активна възраст, повишена заболяемост на населението в областта на хроничните незаразни заболявания, нарастване на потребностите на населението към предоставяните здравни услуги, повишено търсене на висококачествени медицински и здравни услуги. Според него във фармацевтичния сектор в България през последните години се наблюдава стабилност - броят на аптеките, сключили договор с НЗОК, нараства, а пациентите получават все повече лекарства, заплащани от НЗОК. Същевременно броят на аптеките у нас възлиза на 3870, но се наблюдава концентрация в икономически атрактивни райони и големи областни градове. „Броят на магистър-фармацевтите в една аптека е средно 1,6 срещу 2,3 за страните от ЕС, като България се нарежда по този показател само преди Кипър и Гърция. Причината е прекомерният брой на аптеките в България –  над 2 пъти по-голям от средните показатели за ЕС. Една българска аптека обслужва средно 1900 души, докато средният показател за европейските страни е 3900 души“, каза още проф. Гетов.

Към презентацията на проф. Илко Гетов:

“Публични инвестиции в достъп до лекарства и фармацевтична грижа” — Проф. Илко Гетов, дф, Председател на БФС

   Участниците в националната конференция „Заедно за повече здраве“ предложиха и проект на меморандум за сътрудничество, който включва предприемане на съвместни действия по отношение на: овладяването на неблагоприятните демографски процеси в България; подкрепа и разгласа на политиките на държавата, които предвиждат инвестиции в по-високо качество на живот; сътрудничество при разработването на национални стратегии за разширяване на достъпа до медицинска помощ, щадящи и съвременни терапии; увеличаване на здравната култура на населението и насърчаване на търсенето на превантивни медицински услуги.

Източник: ARPharM

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-11-25 15:20:26 | Прочетена: 524 пъти
МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

| АрхивВиж повече