Кампания за НЛР на ИАЛ - Следете за нежелани реакции и ги съобщавайте на Вашия лекар или на Изпълнителна агенция по лекарствата.


Следете за нежелани реакции и ги съобщавайте на Вашия лекар или на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Винаги четете листовките и при всяко съмнение говорете с Вашия лекар.

Тъй като Седмицата на лекарствената безопасност е към своя край, важно е да дадем своя принос за по-голяма безопасност на лекарствата за всички хора.

Съобщаването на нежелани реакции спомага за установяването на нови, редки реакции, лекарствени взаимодействия, опасни лекарствени грешки и реакции, свързани с дългосрочната употреба на лекарства.

 

Винаги съобщавайте нежелани лекарствени реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg;

онлайн: www.bda.bg

/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица/ или на Вашия лекар.


Сподели

Публикувана на 2020-11-10 16:35:21 | Прочетена: 320 пъти