Кампания за НЛР на ИАЛ - 04.11.2020 г.


Трябва да сте сигурни, че питате пациентите се за всички нежелани реакции, които може да получат в резултат на приема на някое лекарство.

Съобщавайте нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн: www.bda.bg

/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти/

По този начин спомагате лекарствата да станат по-безопасни за всички хора.


Сподели

Публикувана на 2020-11-10 16:35:04 | Прочетена: 250 пъти