Конкурс по документи за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация “лекар по дентална медицина”


Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София

    Обявява конкурс по документи съгласно чл. 18 за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, съгласно чл.22б от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

    Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 8 от 09,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 15,30 ч. , в срок от 09.02.2022 г. до 25.02.2022 г. вкл.

За повече информация ТУК


Сподели

Публикувана на 2022-02-10 10:21:43 | Прочетена: 513 пъти