ОБНАРОДВАНО Е В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОТПАДАНЕТО НА ИЗИСКВАНЕТО АПТЕКИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОТСТЪПКИТЕ СИ НА НЗОК


На 08.12.2020г. е обнародвано в Държавен вестник бр. 104 Решение № 9042 по адм.д.3322/2019 на Върховен административен съд. Аптеките вече няма да предоставят на НЗОК  предоставените отстъпки от търговците на едро за напълно платените продукти по ПЛС. 

С решение от 30 ноември 2020 г. състав на Върховния административен съд, председателстван от Георги Чолаков, отхвърли жалбите на министъра на здравеопазването и на НЗОК срещу предходно решение на ВАС, с което бе отменено правилото на Наредба № 10 от 2009 г., че аптеките трябва да предоставят отстъпките си на НЗОК за 100% реимбурсираните лекарствени продукти. Повече информация тук.


Сподели

Публикувана на 2021-01-26 09:43:28 | Прочетена: 879 пъти