Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Обнародвана е Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“


Според изискванията към професионалната и езиковата квалификация на персонала:

Управител на СПА център може да бъде лице с висше образование по професионално направление „Медицина“, „Фармация“, „Об­ществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставяне на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло.

Управител на уелнес центъра може да бъде лице с висше образование в професионално направление „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“, „Спорт“, „Администрация и управление“, „Икономика“ или „Право“

Към ДВ, бр. 83/22.10.2019 г.


Сподели

Публикувана на 2019-11-05 10:31:24 | Прочетена: 851 пъти