Промяна в режима на предписване и отпускане на ЛП със зелени и жълти рецепти


В Държавен вестник бр.51 от 13.06.2023 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Наредбата влиза в сила считано от днес (13.06.2023 г.), с което предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение 2 и 3 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (жълти и зелени рецепти), ще се извършва само със специално електронно предписание.

Очаква се от страна на РЗИ да бъдат разпространена инструкция относно начина на отчитане на новите електронни предписания, както и начина на предаване и архивиране на хартиените специални рецептурни бланки.

Всички хартиени рецепти издадени до 12.06.2023г. се изпълняват по стария ред до изтичане на тяхната валидност!

Хартиени рецепти издадени след 12.06.2023г. не следва да се изпълняват

Внимание!

В случай, че аптеките притежаващи лиценз за отпускане на ЛП съдържащи наркотични вещества, не са актуализирали аптечния си софтуер, следва да се обърнат към своите доставчици за получаване на необходимите инструкции.

 

Важно!

За да могат електронните предписания да бъдат изпълнявани безпроблемно, всички лекарства съдържащи наркотични вещества трябва да имат съответните уникални кодове на НСЦРЛП в номенклатурата на артикулите.

 


Сподели

Публикувана на 2023-06-13 08:55:13 | Прочетена: 4533 пъти