СЪДЪТ ОТМЕНИ ОКОНЧАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕТО АПТЕКИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОТСТЪПКИТЕ СИ НА НЗОК


С решение от 30 ноември 2020 г. състав на Върховния административен съд, председателстван от Георги Чолаков, отхвърли жалбите на министъра на здравеопазването и на НЗОК срещу предходно решение на ВАС, с което бе отменено правилото на Наредба № 10 от 2009 г., че аптеките трябва да предоставят отстъпките си на НЗОК за 100% реимбурсираните лекарствени продукти. Промяната бе въведена по искане на НЗОК и заложена в наредбата на министъра на здравеопазването през февруари 2019 г. с цел, ако търговците на едро предоставят на аптеките отстъпки от цената, по която НЗОК заплаща напълно реимбурсирани от бюджета й лекарствени продукти, тази отстъпка да постъпва в полза на НЗОК, а не да бъде ползвана от аптеките. Българският фармацевтичен съюз припомня, че при напълно платените лекарствени продукти аптеките по закон нямат право на надценка, а получават 2,00 лева с ДДС за отпускане на продукти, за които заплащат понякога хиляди левове. Единственият стимул за аптеките да отпускат тези продукти е отстъпката, която търговците на едро им предоставят. КЗК вече постанови решение, че това правило води до ограничаване на конкуренцията и ограничава достъпа на пациентите до напълно платени от бюджета на НЗОК лекарствени продукти.

След окончателното решение на ВАС разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба № 10 от 2009 г. на МЗ е прогласена за нищожна. След обнародването в Държавен вестник на решението, аптеките вече не са длъжни да предоставят в отчетите си получените отстъпки от търговците на едро на НЗОК, като посочват стойността на напълно платените продукти според Позитивния лекарствен списък. Аптеките имат право на основата на това решение да претендират връщане на предоставените за срока на действие отстъпки от цената от НЗОК по реда на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди за периода от 02.03.2019 г. до датата на обнародване на решението. БФС вече препоръча на аптеките да събират доказателства за подобни отстъпки, които са отчели в полза на НЗОК.

 


Сподели

Публикувана на 2020-12-15 11:41:32 | Прочетена: 870 пъти