Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Сътрудничество между МВР и БФС - Указания за фармацевти


Уважаеми колеги,

Българският фармацевтичен съюз и Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерството на вътрешните работи подписаха споразумение за сътрудничество за превенция на производството и употреба на синтетична дрога (амфетамин и метамфетамин) в домашни условия. Много често като прекурсори и препрекурсори за производството на синтетични наркотични вещества се използват лекарствени продукти, субстанции и материали, легално разпространявани в аптечната мрежа на територията на страната. Като медицински специалисти, фармацевтите са призвани да са пазители на общественото здраве и със своята бдителност и морална отговорност могат да бъдат изключително полезни в установяването и споделянето на случаи, за които има съмнение относно рационалната употреба на определени лекарствени продукти и други вещества и консумативи, закупени от аптеката.

В тази връзка са изготвени Указания за реда и начина на действие при съмнителни покупки на продукти, които могат да бъдат използвани за производство на наркотични вещества в съответствие с подписаното споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“ и Българския фармацевтичен съюз. В указанията е описан подробно и профила на извършителите, както и препоръки към персонала на обектите (аптеки), в които се продават или приготвят лекарствени и други фармацевтични продукти. Надяваме се, тези указания да намерят място в ежедневната практиката във вашата аптека.

Искаме да подчертаем, че подписаното споразумение и указанията не вменяват задължения на фармацевтите. Желанието за споделяне на информацията е доброволно, не се изисква директна връзка с органите на МВР, а информацията се изпраща към главния секретар на БФС, като по този начин се гарантира анонимността на подателя. Ангажираността ви с тази кауза трябва да е осъзната, като вярваме, че само чрез оказване на подкрепа при противодействието на престъпленията, свързани с наркотичните вещества, ще подпомогнем действията на органите на реда за обезпечаване сигурността и безопасността на живота и здравето на българските граждани, а може би и на собствените ни деца.

 

Може да се запознаете с Указанията за фармацевти OTТУК*

*Достъп до Указанията за фармацевти имат само потребители, регистрирани на сайта на БФС.

 


Сподели

Публикувана на 2019-11-27 08:35:26 | Прочетена: 3333 пъти