166 аптеки са включени в списъка на НЗОК и попадат в обхвата на Методиката по ЗЗО


166 аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа са включени в списъка на НЗОК попадат в обхвата на Методиката.

От тези 166 аптеки, 32 аптеки получават точки по критерий „аптеки в отдалечен район“; 8 аптеки получават точки по критерий „аптека в труднодостъпно населено място“; 124 аптеки получават точки по критерий „аптека – единствен изпълнител за съответната дейност по договор с НЗОК/РЗОК за територията на общината“ и 26 аптеки получават точки по критерий „аптека с денонощен режим на работа“

Списъците са изготвени в съответствие с изработената Методика по Условия и ред от ЗЗО и са публикувани в сайта на НЗОК.


Сподели

Публикувана на 2023-10-18 09:28:47 | Прочетена: 783 пъти