Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Седмица на лекарствената безопасност - 28 ноември 2019 г.


 

 

Множествена лекарствена терапия: съобщаването на нежелани реакции спомага за безопасната употреба при прием на много лекарства едновременно.

Уверете се, че лекарствата са подходящи за Вашия пациент, особено когато са повече на брой.

Трябва да сте сигурни, че той приема точната доза по правилния начин и в точното време.

Нововъзникнали проблеми при пациент на множествена лекарствена терапия може да са нежелани лекарствени реакции. Винаги обсъждайте с пациентите възможността за развитие на нежелани реакции.

Насърчавайте пациентите си да съобщават нежелани реакции на Вас или на националния регулаторен орган по лекарствата.

Съобщавайте ни нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: 

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg,

онлайн:

www.bda.bg /Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти/

Напълно в реда на нещата е както да бъде предписано едно лекарство, така и да отпадне от предписанието.

Дали съществуват други форми на лечение или профилактика?


Сподели

Публикувана на 2019-11-28 09:35:47 | Прочетена: 410 пъти