Аптеките с възможност да виждат в кои складове има лекарства - Medical News


Важна промяна, свързана с възможността за проверка на наличността на лекарствата от страна на аптеките, предлага Министерство на здравеопазването. Тя касае Наредбата за Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).

МЗ предлага промени в нея, чрез които аптеките да получават информация за липса на лекарства в складовете на притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък – списъкът на медикаменти, които се заплащат от НЗОК.

Припомняме, системата СЕСПА е предназначена да събира информация за доставени, отпуснати и продадени количества лекарствата в страната. Основната й цел е при установен недостиг на лекарствата на пазара у нас, те да бъдат включени в забранителен за износ списък, за да се гарантират достатъчно количества. Даден медикамент попада в този списък, ако количествата от него са под 65% от средномесечното потребление.

КЪМ СТАТИЯТА...


Сподели

Публикувана на 2022-06-28 11:06:31 | Прочетена: 222 пъти