Предстоящи продължаващи обучения акредитирани от Комисията по качество на БФС


Уважаеми колеги, 

Публикуваме обучения, които са акредитирани от Комисията по качество на БФС:
1. Уебинар, организиран от Европейската асоциация по индустриална фармация на тема: Pharmacovigilance as specialization and the role of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)който ще се проведе на 31.05.2023г., 

акредитиран от КК на БФС с 1(една) кредитна точка

2. Уебинар, организиран от Европейската асоциация по индустриална 

фармация на тема: The interface between pharmaceutical products and medical devices from a product development perspective, който ще се проведе на 26.06.2023 г.,

акредитиран от КК на БФС 1 (една) кредитна точка

3. XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕВРОЛОГИЯ И СПЕШНА МЕДИЦИНАкоято ще се проведе в гр. Търговище, 16-18 юни 2023г.,

акредитирана от КК на БФС с 15 (петнадесет) кредитни точки

 4. Мастър клас по онкологична фармациякойто ще се проведе в рамките на XI Национална Конференция по онкологична фармация (1-2 юни 2023 г.),
акредитиран от КК на БФС с 9 (девет) кредитни точки 

5. Национална конференция по онкологична фармация (2-юни 2023г.), акредитирана от КК на БФС с 10 есет) кредитни точки
 
6. Тева-Фьоникс Aкадемия за фармацевти 2023г ,
акредитирана с 10 есет) кредитни точки
 
 
7. ХІV научна конференция на БССА, която ще се проведе в периода 9-10 юни 2023 г. в гр. София,
акредитирана с 10 есеткредитни точки 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-05-19 12:59:04 | Прочетена: 2910 пъти