Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Мерки в областта на недостига на лекарствени продукти в Европа: конкуренцията като важен фактор за достъпа на пациентите до лекарства


  • Генеричните лекарствени продукти силно разширяват достъпа на пациенти до лекарствени продукти и биха могли да предотвратяват недостиг на лекарства, като увеличават броя доставчици на пазара.
  • Политики в областта на лекарствата, демотивиращи производителите да остават на пазара, увеличават риска от недостиг на лекарства.
  • Асоциацията на генеричните производители „Лекарства за Европа“ (“Medicines for Europe”) дава конкретни препоръки за предотвратяване на случаи на недостиг на лекарства в партньорство с органи, финансиращи лекарства и регулатори.

Генеричните лекарствени продукти са се доказали като централен фактор за увеличаване на достъпа на пациенти до лекарства и предотвратяване на недостиг. В последно време обаче политиките в областта на генериците са главно в посока намаляване на цените, което засилва риска от недостиг. Различни мерки в краткосрочен план за намаляване на цените са довели до твърде ниски икономически необосновани цени на генерични лекарствени продукти. В резултат на това производители се оттеглят от пазара и потенциално се създават условия за недостиг.

С оглед на този риск за общественото здраве „Лекарства за Европа“ е възложила на анализатори от „Икономист“ (The Economist Intelligence Unit) да изследва въздействието и причините за случаите на недостиг на лекарствени продукти. В свой доклад по темата те подчертават колко е важно да се подходи пряко към първопричините за недостига с помощта на състоятелни, предвидими и насърчаващи конкуренцията пазарни политики, както и с регулаторна ефективност и прозрачност на веригата на доставки от производителя до пациента.

Адриан ван ден Ховен, генерален директор на Асоциацията, отбелязва следното: „Нашият сектор осигурява над 60% от лекарствата в Европа, ежедневно за милиони пациенти. В проучването на „Икономист“ се посочва, че за да се инвестира в производство, са необходими предвидими пазарни политики. Предотвратяването на недостига на лекарства е споделена отговорност на производители, регулатори и органи, финансиращи лекарствата и е нужно по-добро сътрудничество между всички тези участници в процеса“.

Източник: PGEU Newsletter 1st - 13th October 2017


Сподели

Публикувана на 2017-11-15 09:30:51 | Прочетена: 92 пъти