Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Гърция: Нови комисии по оценка на здравните технологии и договарянето на цени на лекарства


    Правителството прие нови нормативни актове в областта на здравеопазването и лекарствените продукти в съответствие с изискванията на международните кредитори. Местната преса съобщава, че основните промени са както следва:

      Урежда се създаването на Комисия по оценка на здравните технологии, състояща се от 11 членове, както и Комисия по оценка и реимбурсиране на лекарства, която ще изготвя позитивен лекарствен списък за реимбурсация с преразглеждане на всяка от позициите в него на всеки три години. Критериите за включване на лекарствени продукти в листата не се променят. Новото законодателство обаче ще изисква производителите да заплащат „такса за присъединяване“ за включване на лекарства в списъка, като размерът на таксата ще се определя съвместно от министерствата на финансите и на здравеопазването. Местната преса очаква таксата да замести отстъпката от 25%, която в момента производителите трябва да предоставят, за да може техни иновативни лекарства да се включат в списъка.

      Считано от 17 януари 2018 г., се закрива Комисията по ценообразуване на лекарства. Органът отговаряше за преглед на цените, предлагани от Националната организация по лекарствата, преди тяхното одобрение и оповестяване от Министерство на здравеопазването (МЗ). Съгласно настоящите изменения цените, предложени от Националната организация по лекарствата, направо се одобряват и публикуват от МЗ. Производителите разполагат с пет дни от публикуването на цената да подадат възражения в МЗ. Важно е да се посочи, че прекратяването на дейността на Комисията по ценообразуване на лекарства, в която са влизали представители на фармацевтичната индустрия (наред с други важни заинтересовани страни),  накара Гръцката асоциация на фармацевтичните дружества (Hellenic Association of Pharmaceutical Companies – SFEE) да призове за създаването на нарочна комисия за разглеждане на жалби, свързани с ценообразуването.

      Друга промяна е предвиденото създаване на Комисия по договаряне на цени на лекарствени продукти за постигане на цени на нови лекарства с производители и на споразумения за цени (подобно на договореност за лекарства срещу хепатит С, сключена неотдавна). Цените, определени от новата Комисия, ще са задължителни за Националната здравна каса на Гърция (EOPYY).

      Прието е и изменение, касаещо аптечната дейност. Аптеките се задължават да работят 40 часа на седмица (от понеделник до петък от 08:00-20:00 часа). Регламентирането на работното време извън тези часове ще е в правомощията на регионални органи.

Източник: IMS PPR March 2018 Vol 23 N3, p.46


Сподели

Публикувана на 2018-04-18 10:13:11 | Прочетена: 55 пъти