Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Португалия: Проучване на отпускането на лекарства за ХИВ в аптеки


Проучването на услугата за предоставяне на антиретровирусни лекарствени продукти в аптеки показва високи нива на удовлетвореност. Пациентите са доволни от услугата заради уважителното отношение, дискретността, отделеното време от страна на фармацевтите и професионалната квалификация. Проучването е извършено от Центъра за медицина, основана на доказателства към Медицинския факултет на Университета в Лисабон, Центъра за приложни изследвания към Католическия лисабонски университет и др. Изследването потвърждава успеха на пилотната инициатива. Анкетирани са 43 души с ХИВ, които са започнали да получават своите лекарства в аптеки в Лисабон. Всички анкетирани, без изключение, дават много висока оценка на услугата.

Аптеките подобряват и достъпа до такива лекарства като цяло. Пациентите средно си спестяват час и половина път, чакат по-малко да получат своите лекарства, а благодарение на услугата повече от половината лица, които имат някакви увреждания (59%), са започнали сами да получават своите лекарства от аптеката. За сравнение едва 19% от тях са били в състояние да отидат до болница за предписаните им лекарства.

Източник: PGEU Newsletter, 16th - 31st May 2018

 

read here the manifesto


Сподели

Публикувана на 2018-06-18 10:26:42 | Прочетена: 43 пъти