Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Италия: Мерки за борба с диабета - излизат първите данни скрининг в аптеки


       Почти всеки втори пациент е на възраст 65 г. или повече, а всеки четвърти – на възраст между 55 и 64 г. Делът на жените е малко под 60%. Това е картината, получена от анкетирането на 160 000 италианци, посетили аптека за безплатно изследване на кръвната захар в рамките на десетдневна кампания за борба с диабета DiaDay на италианската фармацевтична федерация Federfarma.

       Пет дни след приключване на дейността вече излизат първите обобщени данни от участвалите аптеки (5 600 на брой). Изследователи ще обработят получените сведения и ще изготвят финален доклад.

     Според Марко Косоло, президент на Федерацията, навременното установяване на диабета или на предразположение към болестта помага на фармацевтите, заедно с лекарите, да препоръчат най-подходящото лечение и начин на живот. Тези мерки носят не само преки ползи за пациентите, но и намаляват икономическите разходи, свързани със заболяването. Марко Косоло изрази задоволство от масовото участие на граждани в първата национална кампания за борба с широко разпространената и коварна болест. Той също така подчерта важността на инициативата за повишаване на информираността за грижата за здравето и за профилактика, при която се ползва огромният потенциал на мрежата на аптеките и се утвърждава тяхната изключителна роля на първа линия при борбата за по-добро обществено здраве.

       Две други организации, Federfarma Servizi и Federfarmaco, още от самото начало са изразили своята подкрепа за кампанията на Federfarma чрез предоставяне на глюкомери и материали на аптеките. Този скрининг показва, че мрежата от аптеки, дори и чрез фирми за дистрибуция, собственост на фармацевти, може да изпълнява функции, надхвърлящи чисто търговския аспект. Кампанията е организирана от Federfarma съвместно с различни фармацевтични организации и организации за борба с диабета като Aild, Sid, Fofi, Националната федерация на сдруженията на млади фармацевти Fenagifar, Amd (Асоциацията на диабетолозите) и др.

Източник


Сподели

Публикувана на 2018-01-19 14:15:08 | Прочетена: 44 пъти