Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Великобритания: Доклад за ефективността и целесъобразността на услуги за общественото здраве, предоставяни в аптеки


В доклад, възложен от Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Англия (DHSC) се разглежда ефективността и целесъобразността на услугите за общественото здраве, които в момента се предоставят от аптеки. В документа се обръща внимание върху области на грижи, които са с особен потенциал за по-нататъшно развитие, както и области, засягащи здравеопазването и общественото здраве, които не са изследвани достатъчно.

Повече информация тук.

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 24th - 28th June 2019


Сподели

Публикувана на 2019-07-15 10:21:11 | Прочетена: 160 пъти