Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Великобритания: Оповестяване на петгодишен договор с властите за финансиране на аптеките с по-голяма насоченост към услугите


На 22 юли беше оповестена договореността постигната в Англия за услугите, предоставяни по линия на Националната здравна каса (NHS), съгласно която общата годишна сума остава в намален размер (2,592 млрд. британски лири). Услугата по преглед на приеманите лекарства е изместена за сметка на нови клинични услуги. Въпреки че сумата надвишава първоначално планираното от правителството, финансирането е по-малко в сравнение с осигуреното за периода 2015-2016 г. (2,8 млрд. британски лири), след който властите въведоха икономии. В документ, съдържащ въпросния договор Министерството на здравеопазването и социалните грижи посочва, че финансирането „все още подкрепя повече аптеки, отколкото вероятно е нужно за осигуряване на добър достъп до фармацевтични услуги по линия на  NHS". Министерството също така предлага сливане на аптеки, които са подписали споразумението, за целите на финансова оптимизация, както и промяна на регламентацията за по-силна защита на аптеки, които желаят да се консолидират.

Планирани нови услуги


Във връзка с новите клинични услуги, Комитетът за договаряне на фармацевтични услуги (Pharmaceutical Services Negotiating Committee - PSNS) оповести, че планира следното: 
●Стартиране на пилотна дейност за аптеки за установяване на недиагностицирани сърдечно-съдови заболявания;
● Преглед на пилотна дейност за направления от страна на първичната здравна помощ за отказване от тютюнопушене;
●   Стартиране на пилотна дейност за разширен вариант на схемата, свързана с предписването на нови лекарства (New Medicine Service) за включване на повече заболявания;
●  Стартиране на пилотна дейност за прегледи на приемани лекарства при изписване на пациенти от болнични заведения, и 
●  Стартиране на множество пилотни инициативи за провеждане на тестове в аптеки с оглед борбата с антимикробната резистентност.

Също така са предвидени два милиона лири за аптеки за извършване на скрининг за хепатит С, както и изплащането на 14 лири на всеки фармацевт за обработка на случаи на банални оплаквания, при които пациенти търсят помощ (т. нар. „Направления 111“). Заделени са и 10 милиона лири за аптеки в случаи на сериозен недостиг на лекарства, за които е определен и конкретен протокол. Съгласно него се предвижда изплащане на 3,35 лири всеки път.

Договорът осигурява и финансиране в подкрепа на аптеки при въвеждането на европейското законодателство за сканиране на лекарствени продукти във връзка с Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти. 


Повече информация тук и тук.

 

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 15 - 26th July 2019


Сподели

Публикувана на 2019-08-01 15:49:16 | Прочетена: 480 пъти