Естония: Предложен нов закон за лекарствата за по-добро осигуряване на лекарствени продукти, фармацевтични услуги и процедури за утилизация на отпадъци от лекарствени продукти


Министерството на здравеопазването и социалните въпроси на Естония е предложило на други министерства изменения на Закона за лекарствените продукти. Измененията целят подобряване на снабдяването с лекарствени продукти и достъпа до фармацевтични услуги, както и на процедурата за обезвреждане на отпадъци от лекарствен произход. Най-главните промени включват улесняване на предаването на лекарства с изтекъл срок на годност в аптеките, допускане на иновативни лекарствени продукти, които нямат разрешение за употреба, но са на етап клинични изпитвания, при изключителни животоспасяващи случаи и позволяване на аптеки в селски райони да предоставят дистанционни консултации с видеовръзка, когато в близост няма аптека. Очаква се измененията да влязат в сила през юли догодина.

Повече информация тук.

Източник: PGEU Weekly Newsletter, 1st - 12th July 2019


Сподели

Публикувана на 2019-07-23 09:04:52 | Прочетена: 543 пъти