Позиция на Европейския алианс за обществено здраве (EPHA) за недостига на лекарства


EPHA посочва, че пациентите не могат повече да чакат предприемането на действия във връзка с недостиг на лекарства и излъчва девет принципни препоръки за мерки. EPHA призовава да се подобри нотификацията за недостиг на лекарства и да се вменят по-строги задължения за притежателите на разрешителните за употреба и търговците на едро за снабдяване на пазара, за изготвяне на планове за превенция, за наличие на системи за ранно предупреждение, за изграждане на постоянна система за наблюдение, за оценяване на въздействието на случаи на недостиг върху здравето на пациентите в ЕС и за включване на Европейския парламент в тези дейности.

Пълен текст


Сподели

Публикувана на 2020-06-24 12:48:49 | Прочетена: 455 пъти