Португалско председателство на Съвета на ЕС под мотото „Време за действие: справедливо, екологично и цифрово възстановяване“


Приоритетите на португалското председателство (1.01.-30.06.2021 г.) са подчинени на неговото мото: „Време за действие: справедливо, екологично и цифрово възстановяване“.

Програмата на председателството е организирана около пет основни области, които са в съответствие с целите на стратегическата програма на ЕС:

  • укрепване на устойчивостта на Европа
  • укрепване на доверието в европейския социален модел
  • насърчаване на устойчиво възстановяване
  • ускоряване на справедлив и приобщаващ цифров преход
  • утвърждаване на ролята на ЕС в света, като се гарантира, че това се основава на откритост и многостранно сътрудничество

Португалското председателство на Съвета на ЕС ще се съсредоточи върху това как да преведе Съюза през пандемията от COVID-19. То ще популяризира иновативна визия за ЕС, която гледа към бъдещето и се основава на общите ценности солидарност, конвергенция и сближаване.

За да постигне това, Португалия се ангажира да играе активна и гъвкава роля, за да действа в положителна посока, да насърчава сътрудничеството, да постига осезаеми резултати в икономическото възстановяване и да изведе Европейския съюз от кризата.

Официален уебсайт на Португалското председателство:

https://www.2021portugal.eu/en/


Сподели

Публикувана на 2021-01-08 11:10:10 | Прочетена: 426 пъти