Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) съобщава за обучения за фармацевти по COVID-19 ваксинация


В Полша започна първото обучение за фармацевти по COVID-19 ваксинация. Повече от 50 хиляди медицински работници, сред които фармацевти, физиотерапевти и лабораторни специалисти се обучават за поставяне на ваксини срещу COVID-19. Обучението се координира от Медицинския център за следдипломно образование в Полша и се провежда чрез онлайн платформа.

Курсът се състои от теоретична и практическа част. В теоретичната се обръща внимание на уреждането на медицински въпроси, като индикации и противопоказания при ваксинациите, система за електронна регистрация за прилагане на ваксина, провеждане на първоначално интервю за скрининг преди ваксинация на възрастни пациенти и технически въпроси, свързани с воденето на коректна документация при извършването на услугата. Успешно преминалите за два дни през теоретичната част ще бъдат включени и в практическия модул.

В тази следваща стъпка от курса по COVID-19 ваксинация, медицинските специалисти ще придобият не само практически умения, но ще се запознаят детайлно с процедурите за първа помощ при ваксиниране. Занятията ще се провеждат в симулационните центрове на медицинските университети в страната и Медицинския център за следдипломно образование в Полша. След завършването на обучението курсистите ще получат сертификат за участие и придобита квалификация за ваксиниране срещу COVID-19.

Източник:  PGEU Newsletter 6th - 12th March


Сподели

Публикувана на 2021-03-17 08:42:37 | Прочетена: 1185 пъти