Свържете се с нас


Име:


E-mail:


Относно:


Телефон:


Съобщение:


Неуспешна верификация!

Информация


София, 1040
ИНТЕРПРЕД - СТЦ
Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6

Нац. телефонен номер: +359 700 17 881

Факс: +359 2 969 28 08

Булстат: 175240964
Банкова сметка на Централното ръководство на БФС:
Име на банка: „УниКредит Булбанк" АД
IBAN: BG87UNCR70001515062941
BIC: UNCRBGSF


Email: office@bphu.bg

Web: www.bphu.bg