Общо събрание на РФК Видин


                                                          ПОКАНА

Уважаеми магистър-фармацевти, членове на Регионална фармацевтична колегия – Видин,

Управителният съвет на РФК-Видин, Ви кани на Общо събрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 12.12.2022 /Понеделник/ от 18,00 часа в ресторант Лукс на търговски комплекс Никра, гр. Видин, при следния 

                                                        ДНЕВЕН РЕД:

 т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК Видин.              

                                                ПОКАНА

 На 12.12.2022 /Понеделник/ от 19,00 часа, в ресторант Лукс Ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална Фармацевтична Колегия Видин при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК Видин

т. 2 Отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК Видин

т. 4 Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК Видин

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК Видин

т. 6 Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК Видин

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС


Сподели

Публикувана на 2022-11-16 09:28:28 | Прочетена: 425 пъти