Общо събрание на РФК Търговище


                                                  ПОКАНА

     Регионална Фармацевтична колегия гр.Търговище организира събрание на колегията  на 11.02.2023г.

от 14ч,което ще се проведе в съответствие чл.21 ал.1 от ЗСОМФ в конферентната зала   на хотел"Идол"

гр.Търговище.

                                                ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на водещ и протоколчик на събранието.

2.Избор на делегати на Отчетно-изборното събрание на РФК Търговище.

                                                    ПОКАНА

Регионална Фармацевтична колегия гр.Търговище организира Отчетно-изборно събрание

на колегията,което ще се проведе на 11.02.2023г. от 15ч. в конферентната сала на ресторант "Идол"гр.Търговище

                                                 ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на водещ и протоколчик на събранието.

2.Отчетен доклад за дейността на РФК Търговище.

3.Отчетен доклад на Председателя на Комисията по етика и качество.

4.Отчетен доклад на Председателя на Контролната комисия.

5.Финансов отчет на Секретаря на РФК Търговище.

6.Освобождаване от отговорност на УС на РФК Търговище.

7.Изменение и допълнение на Устава на БФС.

8.Избор на Председател и членове на УС на РФК Търговище.

9.Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество.

10.Избор на Председател и членове на Контролната комисия.

11.Избор на делегати и резервни делегати на VІІ-ия редовен Конгрес на БФС.  

 

 С уважение маг.фарм.Йорданка Бакърджиева,Председател на РФК Търговище


Сподели

Публикувана на 2022-10-31 10:38:36 | Прочетена: 140 пъти