Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК-Благоевград


Уважаеми магистър-фармацевти,
членове на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград,
 
Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., Управителният съвет на РФК-Благоевград обявява свикването на Отчетно-изборно събрание на РФК-Благоевград при следния дневен ред:
 
1. Отчет на УС и на комисиите на РФК-Благоевград за мандат 2016-2019г.
2. Избор на нови органи на управление на РФК-Благоевград.
3. Избор на делегати за следващ Редовен конгрес на БФС.
4. Изменение на Устава на РФК-Благоевград.
5. Други вътрешно-организационни въпроси (за дискусия и решение).
 
Събранието ще се проведе на 29.09.2019г. (неделя) от 12:00ч. в гр. Благоевград, зала 5 на Община Благоевград. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.
 
Обявата е публикувана на страницата на БФС на 29.08.2019г.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-09-12 11:53:41 | Прочетена: 415 пъти