Покана за Общо събрание на РФК Стара Загора - 24.02.2024 г.


Уважаеми колеги,

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  приРФК – Стара Загора свиква отчетно общо събрание  на 24.02.2024 г. / събота / от 16:00 часа  в  голямата заседателна зала на хотел Сити , гр. Стара Загора, бул. “Св. Патриарх Евтимий” №23 при следния

             Дневен ред : 

1.Отчет на УС на РФК – Стара Загора за периода 02.2023-02.2024;

2. Приемане приходната и разходната част на бюджета за 2024 г. на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора;

3. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 ч.

С уважение:
маг.-фарм. Ростислав Курдов

Председател на Управителния Съвет Регионална Фармацевтична Колегия - Стара Загора


Сподели

Публикувана на 2024-01-23 15:48:01 | Прочетена: 726 пъти