Покана за свикване на Събрание за избор на делегати и покана за Общо събрание на РФК – Варна -10.03.2024г.


ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК ВАРНА

Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Варна,

Управителният съвет на РФК – Варна, свиква събрание за избор на делегати в Общо събрание на РФК-Варна на 10.03.2024 г. /неделя/ от 10:00 часа в Юнашки салон (гр. Варна Център Одесос, бул. „Христо Ботев“ 1910),при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на делегати, съгласно „Правила относно формирането и функционирането на общото събрание на Регионална Фармацевтична Колегия – Варна“
  2. Номинация и избор на нови делегатив Общо Събрание наРФК-Варна, съгласно „Правила относно формирането и функционирането на общото събрание на Регионална Фармацевтична Колегия – Варна“

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК ВАРНА

 

Управителният съвет на РФК – Варна, свиква Общо Събрание на 10.03.2024 г. /неделя/ от 10:30 часа в Юнашки салон (гр. Варна Център Одесос, бул. „Христо Ботев“ 1910),при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Легитимност на събранието - кворум
  2. Избор на председател и протоколчик на Общото събрание
  3. Отчет на УС на РФК – Варна за периода 12.2022 г. - 02.2024 г.;
  4. Приемане приходната и разходната част на бюджета за 2024 г. на РФК-Варна;
  5. Правила относно формирането и функционирането на общото събрание на Регионална Фармацевтична Колегия - Варна
  6. Български Фармацевтични Дни 2024
  7. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Варна.

 

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:30 ч.

 

С уважение:
маг.-фарм. Живка Добрева

Председател на Управителния Съвет РФК-Варна


Сподели

Публикувана на 2024-02-06 17:09:09 | Прочетена: 159 пъти