Експертни комисии към УС на БФС


Експертна комисия по икономически въпроси:

Председател:

Маг.-фарм. Тодор Найденов – зам. – председател на УС на БФС

Членове:

Маг.-фарм. Анжела Мизова – председател на Контролна комисия на БФС

Маг.-фарм. Мирослав Асенов – зам. – председател на УС на РФК Велико Търново

Маг.-фарм. Димитър Манолов – в качеството му на външен експерт

 

Експертна комисия по PR и комуникация за състав на комисията:

Председател:

Маг.-фарм. Димитър Маринов - зам.-председател на УС на РФК София-столична

Членове:

Маг.-фарм. Лилия Богданова, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС

Г-жа Мария Стефанова, Виа кънсълтинг

Г-жа Нина Ангелова, офис мениджър БФС

 

Експертна комисия за разработване на платформа за дистанционно обучение в състав:

Маг.-фарм. Стефан Балкански, председател на Комисия по качество на БФС

Маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС на БФС

Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС

Маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Любомир Мораров, Фарммедия

 

Експертна комисия за работа с фирмите, разработчици на аптечен софтуер в състав:

Председател:

Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС

Членове:

Маг.-фарм. Анжела Мизова, председател на Контролната комисия на БФС

Маг.-фарм. Валентин Андонов, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Саад Алуани, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична

 

Координатори по ресори:

Парламентарен координатор – маг.-фарм. Борислав Борисов, член на УС на БФС

НЗОК координатор – маг.-фарм. Маргарита Грозданова, член на УС на БФС

Координатор по продължаващо обучение за РФК – маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС

 

Координатори-отговорници по РФК

Маг.-фарм. Анжела Мизова - РФК Кърджали, РФК Пазарджик, РФК Разград, РФК Силистра, РФК Смолян и РФК Ямбол

Маг.-фарм. Валентин Петков - РФК Видин и РФК София-столична

Маг.-фарм. Димитър Маринов - РФК Благоевград, РФК Враца, РФК Кюстендил, РФК Перник, РФК София-област и РФК София-столична

Маг.-фарм. Златина Делчева - РФК Бургас и РФК Сливен

Маг.-фарм. Ивайло Пехливанов - РФК Бургас, РФК Варна, РФК Търговище и РФК Шумен

Маг.-фарм. Иван Гитев - РФК Габрово, РФК Пловдив и РФК Стара Загора

Маг.-фарм. Лилия Богданова - РФК Добрич и РФК Русе

Маг.-фарм. Маргарита Грозданова - РФК Благоевград, РФК Ловеч и РФК Пазарджик

Маг.-фарм. Николай Юруков - РФК Велико Търново и РФК Габрово

Маг.-фарм. Петя Пенева - РФК Пловдив и РФК Хасково

Маг.-фарм. Рени Въткова- РФК Ловеч, РФК Монтана и РФК Плевен

Маг.-фарм. Цветан Кръстев - РФК Кюстендил и РФК Перник

 

Функционални отговорници от УС на БФС

Медийни изяви и публикации – маг.-фарм. Димитър Маринов

Аптечна дейност, вкл. работа с НЗОК – маг.-фарм. Димитър Маринов, маг.-фарм. Анжела Мизова, маг.-фарм. Маргарита Грозданова

Болнична фармация – маг.-фарм. Велина Григорова, маг.-фарм. Рени Въткова

Работа с институции (без НЗОК) – ИАЛ, НСЦРЛП – проф. Асена Стоименова

Клинични изпитвания – проф. Асена Стоименова, маг.-фарм. Лилия Богданова

Търговия на едро – маг.-фарм. Цветан Кръстев

Производители и ПРУ – маг.-фарм. Цветан Кръстев

Проекти – маг.-фарм. Димитър Маринов, маг.-фарм. Николай Юруков

 


Сподели

Публикувана на 2022-04-27 10:50:35 | Прочетена: 2139 пъти