Експертни комисии към УС на БФС


Координатори-отговорници по РФК

Маг.-фарм. Анна Тодорова – РФК Перник, РФК София област, РФК Шумен

Маг.-фарм. Анжела Мизова – РФК Пазарджик, РФК Смолян, РФК Кърджали, РФК Ямбол

Маг.-фарм. Евгения Димитрова – РФК Кюстендил, РФК Благоевград, РФК Разград,

Маг.-фарм. Елена Йорданова – РФК Пловдив, РФК Хасково, РФК Стара Загора

Маг.-фарм. Васил Ходжев – РФК Бургас,

Маг.-фарм. Цветанка Лютакова – РФК Сливен, РФК Враца, РФК Плевен

Маг.-фарм. Васил Маджаров – РФК Пловдив

Маг.-фарм. Димитър Маринов – РФК Русе, РФК Силистра, РФК Видин, РФК Монтана, РФК Ловеч, РФК София-град

Маг.-фарм. Николай Юруков – РФК Велико Търново, РФК Габрово,

Маг.-фарм. Ивайло Пехливанов – РФК Варна, РФК Търговище, РФК Добрич

 

Функционални отговорници от УС на БФС

Медийни изяви и публикации – Маг.-фарм. Димитър Маринов и Маг.-фарм. Анжела Мизова

Аптечна дейност, вкл. работа с НЗОК – Маг.-фарм. Светослав Крумов, Маг.-фарм. Анжела Мизова, Маг.-фарм. Васил Ходжев, Маг.-фарм. Елена Йорданова и Маг.-фарм. Евгения Димитрова

Болнична фармация – Маг.-фарм. Велина Григорова и Маг.-фарм. Анна Тодорова

Работа с институции (без НЗОК) – ИАЛ, МЗ, ИО, РЗИ, НСЦРЛП – Маг.-фарм. Димитър Маринов, Маг.-фарм. Светослав Крумов, Маг.-фарм. Васил Ходжев, Маг.-фарм. Анжела Мизова

Клинични изпитвания и Лекарствена безопасност – Маг.-фарм. Цветанка Лютакова

Есктемпорални – Маг.-фарм. Анжела Мизова, Маг.-фарм. Ивайло Пехливанов, Маг.-фарм. Васил Ходжев и Маг.-фарм. Евгения Димитрова

Търговия на едро – Маг.-фарм. Цветан Кръстев

Производители и ПРУ – Маг.-фарм. Стефан Балкански, Маг.-фарм. Николай Юруков и Маг.-фарм. Николай Денков

Продължаващо обучение – Маг.-фарм. Цветанка Лютакова

 

Експертна комисия по икономически въпроси:

Председател:

Маг.-фарм. Тодор Найденов – зам. – председател на УС на БФС

Членове:

Маг.-фарм. Анжела Мизова – председател на Контролна комисия на БФС

Маг.-фарм. Мирослав Асенов – зам. – председател на УС на РФК Велико Търново

Маг.-фарм. Димитър Манолов – в качеството му на външен експерт

 

Експертна комисия по PR и комуникация за състав на комисията:

Председател:

Маг.-фарм. Димитър Маринов - зам.-председател на УС на РФК София-столична

Членове:

Маг.-фарм. Лилия Богданова, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС

Г-жа Мария Стефанова, Виа кънсълтинг

Г-жа Нина Ангелова, офис мениджър БФС

 

Експертна комисия за разработване на платформа за дистанционно обучение в състав:

Маг.-фарм. Стефан Балкански, председател на Комисия по качество на БФС

Маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС на БФС

Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС

Маг.-фарм. Цветанка Дечева, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Любомир Мораров, Фарммедия

 

Експертна комисия за работа с фирмите, разработчици на аптечен софтуер в състав:

Председател:

Маг.-фарм. Светослав Крумов, главен секретар на УС на БФС

Членове:

Маг.-фарм. Анжела Мизова, председател на Контролната комисия на БФС

Маг.-фарм. Валентин Андонов, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Саад Алуани, член на УС на БФС

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, председател на УС на РФК София-столична

 

Координатори по ресори:

Парламентарен координатор – маг.-фарм. Борислав Борисов, член на УС на БФС

НЗОК координатор – маг.-фарм. Маргарита Грозданова, член на УС на БФС

Координатор по продължаващо обучение за РФК – маг.-фарм. Цветанка Лютакова, член на УС на БФС

 

 


Сподели

Публикувана на 2023-04-26 10:31:47 | Прочетена: 3188 пъти